Administratiekantoor Humsterland werd in 1991 opgericht in het Groninger dorp Oldehove, dat midden in de streek Humsterland ligt, ten noordwesten van de stad Groningen. Vandaar de naam. Het voormalige middeleeuwse eiland Humsterland werd vooral bewoonbaar door de aanleg van dijken door de Cisterciënzer monniken uit Aduard. Humsterland komt van het woord hugmerchi, een ander woord voor kerspel, de voorloper van ons woord gemeente, en had toentertijd al een eigen rechtspraak. Dit gebied maakt deel uit van het oudste cultuurlandschap van Nederland en is terecht aangewezen als Nationaal Landschap. Door uitbreiding van de werkzaamheden verhuisde het kantoor in 1997 naar de stad Groningen Bottelroosstraat en in 2002 naar het huidige adres. In 2016 is de naam 'Administratiekantoor Humsterland Groningen' geworden.